Raport EBI nr 7/2016

Treść Raportu:

W związku z niezamieszczeniem w raporcie bieżącym nr 6/2016 informacji na temat warunków finansowych podpisanych umów na świadczenie usługi Brilliance oraz okresu obowiązywania tych umów, Zarząd Voicetel Communications S.A. uzupełnia brakujące informacje.
Treść raportu bieżącego przed korektą:
Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować o podpisaniu w dniach 11.03.2016 r. oraz 15.03.2016 r. umów dotyczących komercyjnego świadczenia usługi Interfejsu Dialogowego Brilliance. Klientami Spółki zostały podmioty reprezentujące branże:
– prywatnej opieki zdrowotnej,
– biotechnologiczną.
Podpisanie umów na świadczenie usługi Brilliance wpisuje się w strategię Emitenta zakładającą rozpoczęcie komercjalizacji interfejsu dialogowego w I kwartale 2016 roku.
Treść raportu bieżącego po korekcie:
Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować o podpisaniu w dniach 11.03.2016 r. oraz 15.03.2016 r. umów dotyczących komercyjnego świadczenia usługi Interfejsu Dialogowego Brilliance. Klientami Spółki zostały podmioty reprezentujące branże:
– prywatnej opieki zdrowotnej,
– biotechnologiczną.
Umowa zawarta w dniu 11.03.2016 r. z przedsiębiorstwem reprezentującym branżę biotechnologiczną obowiązuje do 30 kwietnia 2017 rokui gwarantuje Emitentowi wynagrodzenie w wysokości 20.000 zł netto miesięcznie (240.000 zł netto rocznie).
Umowa zawarta w dniu 15.03.2016 r. z przedsiębiorstwem reprezentującym branżę prywatnej opieki zdrowotnej obowiązuje do 31 marca 2017 r. i gwarantuje Emitentowi wynagrodzenie w wysokości 15.000 zł netto miesięcznie (180.000 zł netto rocznie).
Powyższe umowy zawierają klauzulę przedłużenia okresu świadczenia usługi.
Podpisanie umów na świadczenie usługi Brilliance wpisuje się w strategię Emitenta zakładającą rozpoczęcie komercjalizacji interfejsu dialogowego w I kwartale 2016 roku.

Podstawa Prawna:

§ 3ust. 2pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 7/2016 na stronie PAP