Raport EBI nr 8/2019

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż z dniem 4 czerwca 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Zarząd Giełdy”) zawiesił obrót akcjami Spółki na rynku NewConnect na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy nr 470/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2018.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki trwać będzie o końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2018.

W uzupełnieniu Zarząd Spółki wyjaśnia, że w dniu 29 maja 2019 roku raportem bieżącym EBI 6/2019 poinformował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego na dzień 16 czerwca 2019 roku.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 8/2019 na stronie PAP