Raport EBI nr 02/2021

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Vee S.A. w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2020 r.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 02/2021 na stronie bankier

Raport Kwartalny 2020Q4