Raport EBI nr 10/2017

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. zawierający również jednostkowe dane finansowe Emitenta.

Podstawa Prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Voicetel Communications S.A. raport kwartalny Q1 2017

Treść raportu 10/2017 na stronie PAP