Raport EBI nr 11/2022

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Vee S.A. w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 11/2022 na stronie Bankier.pl

Raport Kwartalny 2022/Q3