Raport EBI nr 2/2018

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 2/2018 na stronie PAP