Raport EBI nr 20/2019

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Raport Q2 Voicetel Communications S.A. za rok 2019 

Treść raportu 20/2019 na stronie PAP