Raport EBI nr 4/2015

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. zawierający również jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta

Podstawa Prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny Voicetel Communications S.A. III Q 2015 r.

Treść raportu 4/2015 na stronie PAP