Raport ESPI nr 30/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A., dalej Emitent, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. zawiadomienia od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o., dokonującego korekty przekazywanych zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie.

Podstawa Prawna:

Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 30/2019 na stronie PAP

Zawiadomienie Krzysztof Płachta