Raport ESPI nr 12/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. “Emitent”, “Spółka” informuje, iż w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej, raport ESPI opublikowany przez Emitenta w dniu 8 czerwca 2020 roku, zawiera błąd w tytule. Tytuł raportu powinien brzmieć: Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, maj 2020. W pozostałym zakresie treść raportu ESPI pozostaje bez zmian.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 12/2020 na stronie PAP