Raport ESPI nr 1/2015

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. (“Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 90/2012 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 lipca 2012 r. “Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”, informuje, że w dniu 8 października 2015 roku uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI w zakresie obowiązującym dla spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 1/2015 na stronie PAP