Raport ESPI nr 13/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26.06.2020 r.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 13/2020 na stronie PAP

WZA 26.06.2020 r. Voicetel Communications S.A. – PDF