Raport ESPI nr 14/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 grudnia 2019 r., na godzinę 14:30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6/2 w Gdańsku.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 14/2019 na stronie PAP

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia,

Projekty uchwał,

Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał,

Wniosek o umieszczenie spraw w porządku,

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,

Formularz do odwołania pełnomocnictwa,

Informacje o kapitale zakładowym,

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej.