Raport ESPI nr 17/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 06 grudnia 2018 r. otrzymał od Wiceprezesa Spółki, Pana Krzysztofa Płachty – zawiadomienie, którego pełną treść załącza do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie_K._Plachta.PDF

Treść raportu 17/2018 na stronie PAP