Raport ESPI nr 19/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00 w Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:

  1. Pełna treść ogłoszenia,
  2. Projekty uchwał,
  3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
  4. Informacje o kapitale zakładowym.

Zarząd Spółki informuje również o zmianie adresu korespondencyjnego.

Obecny adres do korespondencji:

Voicetel Communications S.A.

Kołobrzeska 12

80-394 Gdańsk

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Informacje o kapitale zakładowym spółki Voicetel Communications S.A. ZWZA 28.06.2017

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZA 28.06.2017

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Voicetel Communications 28.06.2017

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communicaions S.A. 28.06.2017

Treść raportu 19/2017 na stronie PAP