Raport ESPI nr 21/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A., dalej Emitent, informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 r. otrzymał od Prezesa Spółki, Pana Dawida Wójcickiego zawiadomienie, którego pełną treść załącza do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 21/2019 na stronie PAP

Załączniki:

Zawiadomienie Dawid Wójcicki