Raport ESPI nr 22/2020

Treść Raportu:

Zarząd VEE SA, dalej Emitent, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 12 października 2020 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki od VEE Ventures Sp. z o.o.

Podstawa Prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 22/2020 na stronie PAP

Powiadomienie o transakcji