Raport ESPI nr 23/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A., dalej Emitent, informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 r. otrzymał od spółki Voicetel Investments Sp. z o.o. – zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w akcjonariacie Emitenta.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 23/2019 na stronie PAP

Załączniki:

Zawiadomienie Voicetel Investments