Raport ESPI nr 23/2020

Treść Raportu:

Zarząd VEE SA, dalej Emitent, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 13 października 2020 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki od Aleksandra Sobiny, członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa Prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 23/2020 na stronie PAP

Powiadomienie o transakcji