Raport ESPI nr 26/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A., dalej Emitent, informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. otrzymał od Wiceprezesa Spółki Voicetel Investments Sp. z o.o., Pana Krzysztofa Płachty – zawiadomienie, którego pełną treść załącza do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 26/2019 na stronie PAP

Załączniki:

Zawiadomienie Krzysztof Płachta