Raport ESPI nr 33/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka informuje, że w dniu 13 października 2017 r. otrzymał od spółki Voicetel Investments Sp. z o.o. – zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Treść raportu 33/2017 na stronie PAP