Raport ESPI nr 34/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. “Emitent”, “Spółka” informuje, iż w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej, raport ESPI opublikowany przez Emitenta w dniu 20 grudnia 2019 roku, zawiera błąd w dacie otrzymania powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1.
W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty daty otrzymania powiadomienia i zmienia go z 10 grudnia 2019 r. na 20 grudnia 2019 r.
W pozostałym zakresie treść raportu ESPI pozostaje bez zmian.

Podstawa Prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 34/2019 na stronie PAP