Raport ESPI nr 36/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2019 r.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 36/2019 na stronie PAP

NWZA Voicetel Communications S.A. 20.12.2019 r.