Raport ESPI nr 36/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 listopada 2017 roku, na godzinę 12:00 w Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Joanny Mędraś, przy ul. Pniewskiego 6 w Gdańsku.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Informacje o kapitale zakładowym spółki Voicetel Communications S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZA Voicetel Communications S.A.

Ogloszenie o zwołaniu WZA Voicetel Communications 08.11.2017

Projekty uchwał Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications 08.11.2017

Treść raportu 36/2017 na stronie PAP