Raport ESPI nr 38/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A., dalej Emitent, informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. otrzymał od spółki Voicetel Investments Sp. z o.o. – zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w akcjonariacie Emitenta.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 38/2019 na stronie PAP

Zawiadomienie Voicetel Investments