Raport ESPI nr 39/2017

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. _”Spółka”_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy Emitenta, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 8 listopada 2017 roku w Gdańsku.

Akcjonariusz: Voicetel Investments Sp. z o.o.

Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 938.680

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 938.680

Udział w ogólnej liczbie głosów: 83,81%

Udział w liczbie głosów na WZA: 100%

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 39/2017 na stronie PAP