Raport ESPI nr 42/2017

Treść Raportu:
Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. otrzymał od spółki Voicetel Investments Sp. z o.o. – zawiadomienie w związku z wykreśleniem zastawu rejestrowego na posiadanych akcjach Emitenta.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie progu w związku z wykreśleniem zastawu

Treść raportu 42/2017 na stronie PAP