Raport ESPI nr 4/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 13 marca 2017 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki od Pana Krzysztofa Płachty – Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Płachta – Zawiadomienie KNF – Dokonanie transakcji na akcjach Voicetel Communications S.A

Treść raportu 4/2017 na stronie PAP