Raport ESPI nr 48/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka informuje, że w dniu 20 listopada 2017 r. otrzymał od Wiceprezesa Spółki, Pana Krzysztofa Płachty – zawiadomienie, którego pełną treść załącza do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie Krzysztof Płachta

Treść raportu 48/2017 na stronie PAP