Raport ESPI nr 5/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 maja 2018 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6/2 w Gdańsku.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 5/2018 na stronie PAP