Raport ESPI nr 5/2021

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. “Emitent”, “Spółka” informuje, iż w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej, raport ESPI opublikowany przez Emitenta w dniu 14 kwietnia 2021 roku, zawiera błąd w tytule. Tytuł raportu powinien brzmieć: Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, marzec 2021. W pozostałym zakresie treść raportu ESPI pozostaje bez zmian.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 5/2021 na stronie PAP