Raport ESPI nr 6/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, iż w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej, raporty bieżące ESPI opublikowany przez Emitenta w dniu 22 lutego 2018 roku oraz w dniu 29 marca 2018r., zostały błędnie oznaczone nr 2/2018 oraz nr 3/2018 pomimo, iż zgodnie z kolejnością numeracji powinny być oznaczony odpowiednio nr 3/2018 oraz nr 4/2018. W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu nr 2/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w ten sposób, że oznacza go numerem 3/2018 oraz korekty raportu z dnia 29 marca 2018r. w ten sposób, że oznacza go numerem 4/2018. W pozostałym zakresie treść raportów bieżących ESPI pozostaje bez zmian.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 6/2018 na stronie PAP