Raport ESPI nr 7/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 19 marca 2019 r. otrzymał od Prezesa Spółki, Pana Dawida Wójcickiego – zawiadomienie, którego pełną treść załącza do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie_-_Dawid_Wojcicki.PDF

Treść raportu 7/2019 na stronie PAP