Raport ESPI nr 7/2018

Treść Raportu:

Treść raportu:
Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. _”Spółka” lub “Emitent”_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy Emitenta, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 maja 2018 roku w Gdańsku.

Akcjonariusz: Voicetel Investments Sp. z o.o.

Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 910 680
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 910 680
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,30%
Udział w liczbie głosów na WZA: 100 %

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Uchwaly_podjete_na_Nadzwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu_Akcjonariuszy_Voicetel_Communications_S.A..pdf

Treść raportu 7/2018 na stronie PAP