Raport ESPI nr 7/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 13 marca 2017 r. otrzymał od Wiceprezesa Spółki, Pana Krzysztofa Płachty – zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Płachta – Zawiadomienie o przekroczeniu progu w akcjonariacie

Treść raportu 7/2017 na stronie PAP