Raport ESPI nr 8/2021

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A., dalej Emitent, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 16 czerwca 2021 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki od Vee Ventures Sp. z o.o.

Podstawa Prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 8/2021 na stronie PAP