Raport ESPI nr 9/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 09:00 w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6/2 w Gdańsku.W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1_ pełna treść ogłoszenia,
2_ projekty uchwał,
3_ formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
4_ informacje o kapitale zakładowym.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_WZA_Voicetel_Communications_S.A_.pdf
Informacje_o_kapitale_zakladowym_spolki_Voicetel_Communications_S.A_.pdf
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf
Projekt_uchwal_ZWZA.pdf

Treść raportu 9/2018 na stronie PAP