Raport ESPI nr 9/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A., dalej Emitent, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 30 marca 2020 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki od Aleksandra Sobiny, członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa Prawna:

art. 19 ust 1 MAR – informacje poufne

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 9/2020 na stronie PAP

Zawiadomienie Aleksander Sobina