Potwierdzenie obecności na wizycie (synteza)

Potwierdzenie obecności na wizycie (synteza)