21-22 czerwca 2017 – Konferencja Pulsu Biznesu “Trendy Contact Center”

“Transformacja Contact Center dzięki Sztucznej Inteligencji” to tytuł spotkania, na którym omówiliśmy profil działalności firmy, i możliwości jakie oferujemy dzięki autorskiej technologii Brilliance™.

Poza przełomowymi rozwiązaniami smart speech, służącymi do obsługi automatycznego dialogu głosowego, firma Voicetel Communications S.A. stworzyła i rozwija autorską technologię Brilliance™, umożliwiającą całkowite zastąpienie konsultantów telefonicznych przez robota głosowego w call center, contact center i firmach z różnych branż. Dodatkowo może zrealizować dowolne procesy obsługi telefonicznej – wystarczy ją odpowiednio skonfigurować.

  • Rozumienie intencji człowieka w kontekście rozmowy
  • Scenariusz dialogu na bieżąco dopasowywany do rozmówcy – robot potrafi poprowadzić rozmowę z każdą osobą w inny sposób
  • Błyskawiczna personalizacja dialogu w oparciu o jego przebieg, profil rozmówcy oraz dane zewnętrzne
  • Niezależność językowa – obsługa dowolnego języka na świecie
  • Zaawansowane rozpoznawanie i synteza mowy na bazie rozwiązań liderów rynku – Google, Amazon, Nuance
  • Płynność i swoboda dialogu bliska ludzkiej

Robot działa na bazie maszyny stanów, dzięki czemu może wykonywać skomplikowane operacje i odnajdzie się w każdej sytuacji. Jest przygotowany na różne, nawet najbardziej nieoczekiwane, scenariusze rozmowy i działa nieliniowo – poza słowami wypowiadanymi przez rozmówcę bierze pod uwagę inne czynniki, m.in. pogodę, jakość i czas trwania połączenia. Bazuje także na informacjach o danej firmie – ma wgląd w grafik personelu, a ponadto zna profil swojego rozmówcy – np. wie, czy jest on stałym klientem, czy do lekarza zapisuje się prywatnie czy na NFZ, jaką pizzę zazwyczaj zamawia itd. Brilliance™ wykorzystuje najbardziej zaawansowane współczesne technologie umożliwiające rozumienie mowy, a moduł służący do jej syntezy sprawia, że robot mówi ludzkim głosem.

Co można osiągnąć?

  • oszczędzić dzięki automatyzacji powtarzalnych procesów – w ten sposób odciążysz także swoich pracowników
  • w pełni wykorzystać potencjał konsultantów, powierzając im typowo ludzkie zadania wymagające empatii
  • wyeliminować błędy ludzkie, dzięki czemu znacznie przyspieszysz i usprawnisz obsługę klienta