Voicetel dynamicznie zwiększa zysk i pracuje nad nowymi produktami

Spółka Voicetel Communications, która planuje przenieść w tym roku notowania z New Connect na rynek główny, zanotowała w IV kwartale 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1,864 mln zł i 1,278 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost odpowiednio o 90,4% i 73,9% w porównaniu do wyników sprzed roku.

W ciągu czterech kwartałów zeszłego roku, przychody grupy wzrosły ponad dwukrotnie (o 102%) do 5,354 mln zł, a skonsolidowany zysk netto o 101% do 3,841 mln zł.

„Świetne wyniki wyniki finansowe to efekt umów związanych z naszymi platformami Brilliance™ i Esense™, ale kluczowe dla nas są przede wszystkim prace nad rozwojem technologii, w tym nowych produktów, zacieśnianie współpracy z partnerami i budowa kanałów sprzedaży” – powiedział prezes Dawid Wójcicki.

W IV kwartale Grupa kontynuowała prace nad rozwiązaniem Brilliance™, ale równocześnie rozpoczęła prace nad produktem Dialla™.

„To rozwiązanie z którym wiążemy bardzo duże oczekiwania, bo wiemy, że jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Dialla™ jest dedykowane dla segmentu małych i średnich firm. Będzie to modułowy, kompleksowy, bardzo prosty do wdrożenia oraz obsługi produkt, który umożliwi automatyzację procesów obsługi telefonicznej” – podkreślił Dawid Wójcicki. Pierwsze moduły przygotowane przez Voicetel są związane z branżą medyczną i dotyczą procesu rozdzielania połączeń (call routing) i procesami związanymi z umawianiem wizyt lekarskich.

Voicetel wprowadził też do swojego rozwiązania integrację technologii rozpoznawania mowy firmy Google. Umożliwia to obniżenie nakładów na infrastrukturę u tych klientów spółki, którzy preferują rozwiązania typu cloud. Równocześnie zwiększa też elastyczność w zakresie rozliczania usług między Voicetel i jego klientami. Równocześnie spółka nadal rozwija współpracę z firmą Nuance, dzięki czemu stale wzmacnia swoją ofertę usług świadczonych w modelu on-premise.

Inne nowe produkty nad którymi pracuje grupa to Alisa™ i Maya™. Pierwsze to rozwiązanie typu speech analytics (umożliwia monitoring i analizę rozmów prowadzonych przez contact center), drugie – narzędzie wspierające proces pozyskiwania i ocieplania leadów (np. identyfikacji klientów zainteresowanych ofertą handlową).

„Jesteśmy też zainteresowani nawiązaniem współpracy z podmiotami zajmującymi się wdrażaniem rozwiązań dla branży contact center zagranicą. Dlatego będziemy obecni na zbliżających się targach CCW2017 w Berlinie. Najważniejszej takiej imprezie w branży” – zaznaczył prezes Voicetel.

Voicetel to spółka technologiczna działająca na rynku usług wspierających kontakt z klientami. Jej sztandarowe rozwiązanie Interfejs Dialogowy Brilliance™, wykorzystuje system rozpoznawania mowy i autorskie algorytmy pozwalające na analizę wypowiedzi klienta. Dzięki niemu firma z każdej branży może zautomatyzować pracę swojego call center i ograniczyć obciążenie pracą „żywych” konsultantów. System może odebrać każde połączenie bez względu na obciążenie konsultantów i dostosuje treść rozmowy w oparciu o dane na temat klienta. W skład Grupy Voicetel wchodzi jednostka dominująca Voicetel Communications S.A. oraz spółka Speech Guru, która odpowiada za prace rozwojowe.

Spółka rozpoczęła proces, którego celem jest przeniesienie notowań na rynek główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Na zwołanym na 8 marca Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze będą głosować nad podjęciem uchwały upoważniającej Zarząd do podjęcia odpowiednich działań w tym celu.

 

Więcej o Voicetel Comunications S.A.

Voicetel Communications to spółka technologiczna działająca na polskim rynku usług wspierających działy telefonicznego kontaktu z klientem firm z różnych branż. Specjalizuje się we wdrażaniu technologii głosowych w automatycznej obsłudze klienta. Rozwiązania Spółki mają zastosowanie zarówno w firmach świadczących usługi call center, ale również w przedsiębiorstwach działających w sektorach usług, produkcji oraz handlu, które posiadają własne działy telefonicznej obsługi klienta. Technologie Voicetel Communications: Platforma Interfejsu Dialogowego Esense™ oraz Interfejs Dialogowy Brilliance™ przyczyniają się do ułatwienia komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem, a także pozwalają na zastąpienie rozbudowanych działów, zatrudniających konsultantów telefonicznych – zaawansowanym, w pełni zautomatyzowanym wirtualnym asystentem.

Spółka działa od 2012 r., od maja 2015 r. jest notowana na New Connect. Voicetel Communications jest też właścicielem spółki Speech Guru, która zajmuje się opracowywaniem algorytmów dialogowych, a także na jej zlecenie realizuje prace nad autorskim klasyfikatorem wypowiedzi użytkowników Brilliance™.