Raport EBI nr 1/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14.02.2020 r.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15.05.2020 r.

3. Raport roczny za 2019 rok – 30.04.2020 r.

4. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14.08.2020 r.

5. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 16.11.2020 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 1/2020 na stronie PAP