ESPI

Styczeń 2023

Grudzień 2022

Listopad 2022

Październik 2022

Wrzesień 2022

Sierpień 2022

Lipiec 2022

Czerwiec 2022

Maj 2022

Kwiecień 2022

Marzec 2022

Luty 2022

Styczeń 2022

Grudzień 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Wrzesień 2021

Sierpień 2021

Lipiec 2021

Czerwiec 2021

Maj 2021

Kwiecień 2021

Marzec 2021

Luty 2021

Styczeń 2021

Grudzień 2020

Listopad 2020

Październik 2020

Wrzesień 2020

Sierpień 2020

Lipiec 2020

Czerwiec 2020

Maj 2020

Marzec 2020

Luty 2020

Styczeń 2020

Grudzień 2019

Raport ESPI nr 41/2019

Informacja o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych

Data publikacji: 2019/12/28

Raport ESPI nr 40/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/23

Raport ESPI nr 39/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/23

Raport ESPI nr 38/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Sółki

Data publikacji: 2019/12/23

Raport ESPI nr 37/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/23

Raport ESPI nr 36/2019

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2019 r.

Data publikacji: 2019/12/21

Raport ESPI nr 35/2019

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 20.12.2019 r.

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 34/2019

Korekta raportu ESPI 32/2019 Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami Zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 33/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 32/2019

Informacja o dokonaniu transkacji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 31/2019

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - korekta przekazanych zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 30/2019

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - korekta przekazanych zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie

Data publikacji: 2019/12/20

Raport ESPI nr 28/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/10

Raport ESPI nr 27/2019

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/10

Raport ESPI nr 26/2019

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/10

Raport ESPI nr 25/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/10

Raport ESPI nr 24/2019

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Communications Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/10

Raport ESPI nr 23/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/06

Raport ESPI nr 21/2019

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/06

Raport ESPI nr 21/2019

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/06

Raport ESPI nr 20/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/06

Raport ESPI nr 19/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/04

Raport ESPI nr 18/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/03

Raport ESPI nr 17/2019

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/03

Raport ESPI nr 16/2019

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2019/12/03

Raport ESPI nr 15/2019

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2019/12/03

Listopad 2019

Lipiec 2019

Czerwiec 2019

Marzec 2019

Grudzień 2018

Październik 2018

Sierpień 2018

Lipiec 2018

Czerwiec 2018

Maj 2018

Kwiecień 2018

Marzec 2018

Luty 2018

Styczeń 2018

Grudzień 2017

Listopad 2017

Raport ESPI nr 48/2017

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2017/11/20

Raport ESPI nr 47/2017

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2017/11/20

Raport ESPI nr 46/2017

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Data publikacji: 2017/11/20

Raport ESPI nr 45/2017

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2017/11/20

Raport ESPI nr 44/2017

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta – informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki w związku z wykreśleniem zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta

Data publikacji: 2017/11/17

Raport ESPI nr 43/2017

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta – informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki w związku z wykreśleniem zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta

Data publikacji: 2017/11/17

Raport ESPI nr 42/2017

Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. – informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki w związku z wykreśleniem zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta

Data publikacji: 2017/11/17

Raport ESPI nr 41/2017

Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta

Data publikacji: 2017/11/17

Raport ESPI nr 40/2017

Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta

Data publikacji: 2017/11/16

Raport ESPI nr 39/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A.

Data publikacji: 2017/11/09

Październik 2017

Wrzesień 2017

Sierpień 2017

Lipiec 2017

Czerwiec 2017

Maj 2017

Kwiecień 2017

Marzec 2017

Luty 2017

Grudzień 2016

Październik 2016

Czerwiec 2016

Listopad 2015

Październik 2015