Plany strategiczne

Celem strategicznym spółki Voicetel Communications S.A. jest wypracowanie pozycji lidera na rynku rozwiązań głosowych, automatyzujących procesy biznesowe związanych z telefoniczną obsługą klientów. Opracowane przez spółkę zasady best practices oraz ustalony przez nią standard komunikacji robotów z ludźmi staną się ogólnie przyjętym standardem automatycznej obsługi klienta, sprostanie któremu przez długi czas będzie nieosiągalne dla konkurencji, dzięki zastosowaniu autorskiego systemu Brilliance™.

Ambicją Voicetel Communications SA jest również utrzymanie wysokiego poziomu innowacyjności własnych produktów i usług poprzez stałą analizę otoczenia rynkowego oraz identyfikację istniejących nowoczesnych rozwiązań do realizacji własnych celów. Spółka zamierza również w tym celu nawiązać współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi w Polsce i na świecie.

Zarząd Spółki w dalszym ciągu zamierza prowadzić intensywne działania, zmierzające do pozyskania kolejnych klientów na wdrożenia Interfejsów Dialogowych Brilliance™, co prowadzić będzie do zwiększenia obrotów i zysków Spółki.

Naturalną drogą rozwoju spółki jest również wprowadzenie usług i produktów na rynki zagraniczne.