Data / okres Typ Wydarzenie
2023-09-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2023
2023-09-08 ESPI Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
2023-08-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, lipiec 2023
2023-08-14 EBI Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
2023-07-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, czerwiec 2023
2023-06-30 EBI Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki VEE S.A.
2023-06-30 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
2023-06-30 EBI Rezygnacja członka Rady Nadzorczej VEE S.A.
2023-06-15 ESPI Wpis do rejestru przedsiębiorców spółki zależnej.
2023-06-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, maj 2023
2023-06-07 ESPI Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki.
2023-06-02 EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vee S.A. na dzień 29 czerwca 2023 r.
2023-06-02 EBI Powołanie osoby zarządzającej.
2023-06-01 ESPI Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki.
2023-05-31 EBI Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2022
2023-05-15 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, kwiecień 2023
2023-05-15 EBI Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
2023-04-13 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, marzec 2023
2023-03-28 ESPI Przyjęcie i zatwierdzenie nowej strategii Emitenta na lata 2023-2025.
2023-03-23 ESPI Zakończenie istotnego etapu wprowadzania na rynek produktu oferowanego przez spółkę zależną Vee Care sp. z o.o.
2023-03-16 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, luty 2023
2023-02-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, styczeń 2023
2023-02-14 EBI Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
2023-01-13 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, grudzień 2022
2023-01-03 ESPI Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki.
2023-01-02 EBI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Data / okres Typ Wydarzenie
2022-12-30 EBI Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki.
2022-12-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, listopad 2022
2022-11-15 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, październik 2022
2022-11-14 EBI Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
2022-11-09 EBI Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
2022-10-11 ESPI Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki.
2022-10-04 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, wrzesień 2022
2022-10-03 ESPI Utworzenie spółki zależnej - Etap realizacji strategii na lata 2019/2022
2022-09-15 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2022
2022-08-16 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, lipiec 2022
2022-08-16 EBI Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
2022-07-18 ESPI Korekta raportu nr 11/2022 z dnia 14.07.2022 r.
2022-07-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, czerwiec 2022
2022-07-01 ESPI Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 30.06.2022 r.
2022-07-01 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
2022-06-17 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, maj 2022
2022-06-03 EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vee S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
2022-05-31 EBI Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021
2022-05-19 ESPI Korekta raportu nr 8/2022
2022-05-16 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, kwiecień 2022
2022-05-16 EBI Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
2022-04-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, marzec 2022
2022-03-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, luty 2022
2022-03-04 ESPI Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki.
2022-02-17 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.
2022-02-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, styczeń 2022
2022-02-14 EBI Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
2022-01-27 EBI Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Vee S.A.
2022-01-27 EBI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 27 stycznia 2022 r.
2022-01-12 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, grudzień 2021
2022-01-12 EBI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Data / okres Typ Wydarzenie
2021-12-31 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 stycznia 2022 r.
2021-12-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, listopad 2021
2021-12-10 EBI Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Vee S.A.
2021-11-10 EBI Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
2021-11-09 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, październik 2021
2021-10-06 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, wrzesień 2021
2021-10-06 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. - informacja o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2021-09-21 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z Emitentem
2021-09-09 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2021
2021-08-13 EBI Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
2021-08-10 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, lipiec 2021
2021-07-08 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, czerwiec 2021
2021-07-01 ESPI Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 30.06.2021 r.
2021-07-01 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
2021-06-29 EBI Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Vee S.A.
2021-06-25 ESPI Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki
2021-06-24 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z Emitentem
2021-06-24 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z Emitentem
2021-06-24 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z Emitentem
2021-06-18 ESPI Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki
2021-06-16 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z Emitentem
2021-06-16 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu i rady nadzorczej Emitenta
2021-06-11 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, maj 2021
2021-06-04 EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Voicetel Communications S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
2021-05-31 EBI Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020
2021-05-18 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, kwiecień 2021
2021-05-14 EBI Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
2021-04-14 ESPI Korekta raportu ESPI nr 4/2021
2021-04-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, luty 2021
2021-03-15 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, luty 2021
2021-02-15 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, styczeń 2021
2021-02-12 EBI Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
2021-01-13 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, grudzień 2020
2021-01-04 EBI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Data / okres Typ Wydarzenie
2020-12-15 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, listopad 2020
2020-11-30 EBI Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
2020-11-24 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. - informacja o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2020-11-18 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2020-11-16 EBI Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
2020-11-13 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, październik 2020
2020-10-23 EBI Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany umowy spółki zależnej od Emitenta - zmiana nazwy spółki zależnej
2020-10-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, wrzesień 2020
2020-10-13 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2020-10-12 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2020-09-21 EBI Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta - zmiana nazwy Spółki
2020-09-17 ESPI Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta - zmiana nazwy Spółki
2020-09-14 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2020
2020-08-26 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2020-08-26 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2020-08-25 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2020-08-17 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, lipiec 2020
2020-08-14 EBI Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
2020-07-09 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, czerwiec 2020
2020-07-02 EBI Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications Spółka Akcyjna
2020-06-29 ESPI Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2020 r.
2020-06-29 ESPI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 26.06.2020 r.
2020-06-29 EBI Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2020-06-29 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 26.06.2020 r.
2020-06-08 ESPI Korekta raportu ESPI 11/2020
2020-06-08 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPW, maj 2020
2020-05-29 EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Voicetel Communications S.A. na dzień 26 czerwca 2020 r.
2020-05-15 EBI Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
2020-05-15 EBI Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019
2020-05-11 ESPI Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, kwiecień 2020
2020-04-30 EBI Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za lata 2020-2021 oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2
2020-04-28 EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019
2020-03-31 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2020-03-30 ESPI Informacja o dokananiu transakcji przez osobę blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2020-03-30 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2020-03-19 EBI Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 r.
2020-03-17 ESPI Zawarcie umowy znaczącej
2020-02-14 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2020-02-14 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2020-02-14 EBI Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
2020-02-13 EBI Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
2020-01-21 ESPI Zawarcie umowy znaczącej
2020-01-16 EBI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
2020-01-13 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2020-01-13 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
Data / okres Typ Wydarzenie
2019-12-28 ESPI Informacja o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych
2019-12-23 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-23 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-23 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Sółki
2019-12-23 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-21 ESPI Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2019 r.
2019-12-21 EBI Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2019-12-21 EBI Zmiana statutu spółki
2019-12-20 ESPI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 20.12.2019 r.
2019-12-20 ESPI Korekta raportu ESPI 32/2019 Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami Zarządu Emitenta
2019-12-20 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-20 ESPI Informacja o dokonaniu transkacji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-20 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - korekta przekazanych zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
2019-12-20 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - korekta przekazanych zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
2019-12-20 EBI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 20.12.2019 r.
2019-12-10 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-10 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-10 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-10 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-10 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Communications Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-06 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-06 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-06 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-06 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-04 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-12-03 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-03 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-03 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-12-03 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-11-29 EBI Zmniejszenie kary pieniężnej nałożonej na emitenta
2019-11-20 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 20 grudnia 2019 r.
2019-11-20 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 20 grudnia 2019 r.
2019-11-14 EBI Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
2019-10-18 EBI Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2019-10-16 EBI Złożenie odwołania od Uchwały nr 1061/2019
2019-09-23 EBI Wypełnienie obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę
2019-09-20 EBI Zawarcie Umowy ze Spółką zależną Voicetel Development Sp. z o.o.
2019-09-20 EBI Zatwierdzenie aktualizacji Strategii Voicetel Communications S.A. na lata 2019-2022
2019-09-20 EBI Konwersja wierzytelności przysługujących Voicetel Investments Sp. z o.o.
2019-08-14 EBI Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
2019-08-14 EBI Utrzymanie przez GPW decyzji z Uchwały 583/2019
2019-07-19 EBI Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej
2019-07-17 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A.
2019-07-15 ESPI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.
2019-07-15 EBI Zmiany w składzie Zarządu Voicetel Communications S.A.
2019-07-15 EBI Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2019-07-15 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.
2019-06-26 EBI Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej Voicetel Communications Spółka Akcyjna
2019-06-26 EBI Zawieszenie obrotu akcjami
2019-06-18 ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 15 lipca 2019 roku
2019-06-18 EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 15 lipca 2019 roku
2019-06-17 EBI Zmiana animatora rynku
2019-06-17 EBI Korekta raportu rocznego za rok 2018
2019-06-16 EBI Raport roczny za rok 2018
2019-06-04 EBI Zawieszenie obrotu akcjami Spółki Voicetel Communications Spółka Akcyjna
2019-05-30 EBI Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i 2019
2019-05-29 EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018 Voicetel Communications Spółka Akcyjna
2019-05-29 EBI Wypowiedzenie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Voicetel Communications Spółka Akcyjna
2019-05-27 EBI Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2019-05-14 EBI Raport okresowy za I kwartał 2019 r.
2019-03-19 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-03-19 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-03-19 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-03-19 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-03-06 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza.
2019-03-01 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2019-03-01 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-03-01 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-03-01 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2019-02-14 EBI Raport okresowy za IV kwartał 2018 r.
2019-01-07 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Data / okres Typ Wydarzenie
2018-12-27 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-12-27 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-12-27 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2018-12-27 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-12-07 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-12-07 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-12-07 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2018-12-07 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2018-11-15 EBI Korekta raportu za III kwartał 2018 roku
2018-11-14 EBI Raport okresowy za III kwartał 2018 roku
2018-10-03 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza
2018-08-30 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza
2018-07-18 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A.
2018-06-29 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza
2018-06-29 ESPI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 29.06.2018 r
2018-06-29 EBI Korekta raportu bieżącego (11/2018) dotyczącego treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A.
2018-06-29 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 29.06.2018 r.
2018-06-01 ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku
2018-06-01 EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku
2018-05-31 EBI Raport roczny za rok 2017
2018-05-15 EBI Raport okresowy Voicetel Communications S.A. za I kwartał 2018 r.
2018-05-09 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza
2018-05-09 EBI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza.
2018-05-08 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A.
2018-05-08 EBI Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Voicetel Communications S.A.
2018-04-16 ESPI Korekta numeracji raportów bieżących
2018-04-10 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 7 maja 2018 roku.
2018-04-10 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 7 maja 2018 roku.
2018-03-29 ESPI Zawarcie umowy partnerskiej.
2018-03-21 EBI Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 261/2018 dotycząca pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela.
2018-03-14 EBI Uchwała GPW nr 196/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela.
2018-02-22 ESPI Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki
2018-02-22 EBI Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki
2018-02-14 EBI Raport okresowy Voicetel Communications S.A. za IV kwartał 2017r.
2018-02-12 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza
2018-01-22 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza Voicetel Communications S.A.
2018-01-08 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
Data / okres Typ Wydarzenie
2017-12-18 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2017-12-18 EBI Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. - Uzupełnienie raportu EBI nr 23/2017 Voicetel Communications Spółka
2017-12-14 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza
2017-12-12 EBI Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie do ASO NewConnect akcji serii A i B
2017-11-20 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2017-11-20 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2017-11-20 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki
2017-11-20 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2017-11-17 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta – informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki w związku z wykreśleniem zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta
2017-11-17 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta – informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki w związku z wykreśleniem zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta
2017-11-17 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. – informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki w związku z wykreśleniem zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta
2017-11-17 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2017-11-16 ESPI Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta
2017-11-14 EBI Raport okresowy Voicetel Communications S.A. za III kwartał 2017 r.
2017-11-09 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A.
2017-11-08 EBI Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2017-11-08 EBI Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voicetel Communications S.A.
2017-10-27 ESPI Przedterminowy wykup obligacji serii A
2017-10-27 ESPI Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza
2017-10-27 EBI Przedterminowy wykup obligacji serii A
2017-10-13 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 8 listopada 2017 roku
2017-10-13 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta – informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Voicetel Communications S.A.
2017-10-13 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta – informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Voicetel Communications S.A.
2017-10-13 ESPI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2017-10-13 ESPI Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
2017-10-13 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 8 listopada 2017 roku
2017-10-12 ESPI Uchwała Zarządu w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii A
2017-10-11 ESPI Informacja od akcjonariusza o zakończeniu procedury przyspieszonego budowania księgi popytu
2017-09-28 ESPI Informacja od akcjonariusza o podpisaniu aneksu do umowy z firmą inwestycyjną
2017-09-25 ESPI Rejestracja w KRS zmiany siedziby i adresu Emitenta
2017-09-25 EBI Rejestracja w KRS zmiany siedziby i adresu Emitenta
2017-09-20 ESPI Rozpoczęcie komercjalizacji produktu Maya
2017-09-19 ESPI Zawarcie umowy lock-up
2017-09-14 ESPI Informacja od akcjonariusza o podpisaniu umowy z firmą inwestycyjną w związku z rozważaną transakcją na akcjach Voicetel Communications S.A.
2017-09-11 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki
2017-08-24 ESPI Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Emitenta
2017-08-23 ESPI Podjęcie rozmów dotyczących sprzedaży udziałów w spółce zależnej – Speech Guru sp. z o.o.
2017-08-09 EBI Raport okresowy za II kwartał 2017 r.
2017-08-04 EBI Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.
2017-07-03 ESPI Podpisanie umowy na wdrożenie technologii BrillianceTM
2017-06-30 EBI Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. – sprostowanie raportu EBI nr 15/2017
2017-06-30 EBI Uzupełnienie raportu EBI nr 14/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2017-06-29 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A.
2017-06-29 EBI Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2017-06-29 EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voicetel Communications S.A.
2017-06-02 ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku
2017-06-02 EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku
2017-06-02 EBI Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.
2017-05-30 ESPI Korekta wyniku finansowego Voicetel Communications S.A. za 2016 r.
2017-05-15 EBI Raport okresowy za I kwartał 2017 r.
2017-04-28 ESPI Wpis do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta
2017-04-21 ESPI Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. – informacja o umowie zastawu na akcjach Emitenta
2017-04-21 ESPI Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta – informacja o umowie zastawu na akcjach Voicetel Communications S.A.
2017-04-21 ESPI Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta – informacja o umowie zastawu na akcjach Voicetel Communications S.A.
2017-04-21 ESPI Informacja o dokonaniu zastawu na akcjach Spółki przez osobę prawną blisko związaną z członkami jej zarządu
2017-04-14 ESPI Emisja i przydział obligacji serii A Voicetel Communications S.A.
2017-04-14 EBI Emisja i przydział obligacji serii A Voicetel Communications S.A.
2017-04-10 EBI Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016
2017-03-30 ESPI Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A Spółki Voicetel Communications S.A.
2017-03-30 EBI Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A Spółki Voicetel Communications S.A.
2017-03-29 ESPI Zakończenie pierwszego etapu prac przygotowawczych nad modułem DiallaTM
2017-03-20 ESPI Zawarcie umowy o oferowanie obligacji w ofercie prywatnej
2017-03-17 EBI Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2016 rok
2017-03-13 ESPI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2017-03-13 ESPI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2017-03-13 ESPI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2017-03-13 ESPI Dokonanie transakcji na akcjach przez osobę prawną blisko związaną z Członkami Zarządu Emitenta
2017-03-13 ESPI Dokonanie transakcji na akcjach przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2017-03-13 ESPI Dokonanie transakcji na akcjach przez Prezesa Zarządu Emitenta
2017-03-09 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A.
2017-03-08 EBI Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voicetel Communications S.A.
2017-03-03 EBI Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku.
2017-02-14 EBI Skonsolidowany raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za IV kwartał 2016 r.
2017-02-10 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 8 marca 2017 roku
2017-02-10 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 8 marca 2017 roku
2017-01-25 EBI Harmonogram publikacji raportów w 2017 r.
Data / okres Typ Wydarzenie
2016-12-21 ESPI Dokonanie transakcji na akcjach przez członka rady nadzorczej emitenta
2016-12-21 EBI Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
2016-11-14 EBI Skonsolidowany raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za III kwartał 2016 r.
2016-10-06 ESPI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2016-10-03 ESPI Podpisanie umowy na świadczenie usługi Interfejsu Dialogowego Brilliance
2016-08-12 EBI Skonsolidowany raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za II kwartał 2016 r.
2016-07-05 EBI Uzupełnienie raportu nr 15/2016 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2016-06-29 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A.
2016-06-29 EBI Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2016-06-29 EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voicetel Communications S.A.
2016-06-09 EBI Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2015 rok
2016-06-02 ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku
2016-06-02 EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku
2016-06-01 EBI Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015
2016-05-13 EBI Skonsolidowany raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za I kwartał 2016 r.
2016-05-05 EBI Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii C i D
2016-04-25 EBI Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie wprowadzenia akcji serii C oraz akcji serii D Voicetel Communications S.A. do obrotu na rynku NewConnect
2016-04-11 EBI Korekta raportu EBI nr 6/2016: Podpisanie umowy na komercyjne świadczenie usługi Interfejsu Dialogowego Brilliance
2016-03-17 EBI Podpisanie umowy na komercyjne świadczenie usługi Interfejsu Dialogowego Brilliance
2016-02-15 EBI Skonsolidowany raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za IV kwartał 2015 r.
2016-02-12 EBI Korekta raportu kwartalnego za III kw. 2015
2016-02-10 EBI Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku.
2016-01-28 EBI Zmiana nazwy i siedziby spółki zależnej Emitenta
2016-01-28 EBI Harmonogram publikacji raportów w 2016 r.
Data / okres Typ Wydarzenie
2015-12-14 EBI Rozpoczęcie fazy pilotażowej usługi Brilliance w ogólnopolskiej sieci przychodni
2015-11-18 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A.
2015-11-18 EBI Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voicetel Communications S.A.
2015-11-13 EBI Skonsolidowany raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za III kwartał 2015 r.
2015-11-10 EBI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-10-08 ESPI Przystąpienie do systemu ESPI
2015-09-24 EBI Uzyskanie dostępu do systemu EBI
2015-09-24 EBI Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect