Rada Nadzorcza

Krzysztof Płachta

Przewodniczący Rady Nadzorczej (powołany 26 czerwca 2020 roku na trzyletnią kadencję)

Krzysztof Płachta jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W latach 1997 – 1999 uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Gdańskim. Związany z rynkiem nieruchomości – absolwent studiów podyplomowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego oraz skarbowo – podatkowych, studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców majątkowych, zarządzania nieruchomościami oraz charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego budynków.

Krzysztof Płachta od 1995 roku pełnił funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach finansowych. Przez długie lata związany z Domem Maklerskim Penetrator S.A., w którym jako Dyrektor Oddziału oraz Prezes Zarządu koordynował funkcjonowanie jednostki oraz czuwał nas sytuacją finansową i prawną przedsiębiorstwa, restrukturyzując je i doprowadzając do znaczącej poprawy sytuacji finansowej firmy. W kolejnych latach związany z takimi firmami, jak Eurotel S.A. oraz Trado S.A., gdzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu. Obecnie zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu w Corent Sp. z o.o. oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji w ACP Sp. z o.o.

Aleksander Sobina

Członek Rady Nadzorczej (powołany 26 czerwca 2020 roku na trzyletnią kadencję)

Aleksander Sobina jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Gdańsku i został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku. Zdobył bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe podczas pracy zawodowej m.in. w kancelariach prawniczych, Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. w Krakowie oraz podczas współpracy z firmami consultingowymi.

Bogdan Lewicki

Członek Rady Nadzorczej (powołany 26 czerwca 2020 roku na trzyletnią kadencję)

Bogdan Lewicki jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Ekonomika Rolnictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W kolejnych latach uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie zdobył bogatą wiedzę w zakresie analizy sprawozdań finansowych, którą w kolejnych latach miał okazję pogłębiać w życiu zawodowym. Ekspert w obszarze wyceny nieruchomości – ukończył podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości, oraz zdobył licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest również absolwentem Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie, na którym uzyskał Diploma in  Business Administration.

Bogdan Lewicki w latach 2002 – 2003 pełnił funkcję Prezesa Pomorskiej Grupy Finansowej w Gdańsku. Jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe związane są między innymi z przedsiębiorstwem handlowym KRIS oraz firmą Nanjing International LTD. Od lat związany jest z rynkiem nieruchomości. Od 1998 roku prowadzi własną firmę jako właściciel Biura Obrotu Nieruchomościami Atut w Gdańsku. Po dzień dzisiejszy oprócz zarządzania własnymi nieruchomościami prowadzi doradztwo w zakresie globalnego e-handlu B2B w segmencie odzieżowym.

Jakub Kleban

Członek Rady Nadzorczej (powołany 26 czerwca 2020 roku na trzyletnią kadencję)

Jakub Kleban jest absolwentem wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Uzyskał tytuł Master of Science in Engineering Business Management na Coventry University. Ukończył również studia podyplomowe dotyczące Analizy Biznesowej w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

Jakub Kleban jest doświadczonym managerem działów contact center, odpowiedzialnym za optymalizację procesów obsługi, organizację pracy dużych zespołów oraz zarządzanie jakością i efektywnością biznesową. W przeszłości był związany zawodowo z firmą Transcom Worldwide, gdzie pełnił m.in funkcje Analityka Biznesowego oraz Managera d/s Klientów Kluczowych, będąc odpowiedzialnym za współpracę z najważniejszymi klientami firmy w Polsce. Następnie w firmach Contact Point i Call Center Poland odpowiadał za pracę dwóch, liczących 300 pracowników, centrów operacyjnych, obsługujących klientów zarówno z Polski, jak i z Europy i Stanów Zjednoczonych. Dalsze doświadczenia zdobywał w Departamencie Obsługi Klienta firmy Provident Polska S.A., gdzie zajmował stanowiska związane z zarządzaniem jakością, procesami, a także rozwojem systemów wspomagających obsługę klienta. Obecnie Jakub Kleban zawodowo związany jest z firmą DSV, gdzie pełni funkcję Kierownika Działu Reklamacji.

Włodzimierz Wójcicki

Członek Rady Nadzorczej (powołany 26 czerwca 2020 roku na trzyletnią kadencję)

Włodzimierz Wójcicki ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym o specjalizacji fizyka stosowana.

Od 1981 roku związany jest z poligrafią w zakresie składu książek, w tym również elektronicznych. Przyczynił się do wdrożenia w Polsce komputerowego łamania książek, popularyzując nowe podejście wśród wydawców. Przez wiele lat kierował Komisją d/s Wynalazczości Pracowniczej w Zakładach Graficznych w Gdańsku, prowadząc również szkolenia pracowników w zakresie oprogramowania komputerowego składu tekstu. W latach 90. związany był z działalnością naukową na Uniwersytecie Gdańskim, prowadząc zajęcia w zakresie oprogramowania typograficznego oraz redagowania technicznego. Autor publikacji związanych z redagowaniem technicznym i komputerową obróbką książek. Uchwałą Rady Państwa odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wdrażanie technologii informatycznych do poligrafii. W 1990 roku uzyskał nadane przez Urząd Patentowy Świadectwo Autorskie o Dokonaniu Wzoru Użytkowego w zakresie poprawy dokładności obróbki błon fotograficznych w poligrafii. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii, popularyzacji zagadnień informatycznych oraz kierowaniu dużymi zespołami ludzi.

Sylwia Koselska

Członek Rady Nadzorczej (powołana 27 stycznia 2022 roku do 26 czerwca 2023)

Sylwia Koselska jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej na kierunku Marketing i Zarządzanie.

W przeszłości zawodowo związana m.in. z sektorem bankowości oraz handlu detalicznego.

Posiada 15-letnie doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu sieci sprzedaży, a także marketingu i zarządzaniu marką.