Rada Nadzorcza

Krzysztof Płachta

Przewodniczący Rady Nadzorczej (powołany 15 lipca 2019 roku na trzyletnią kadencję)

Krzysztof Płachta jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W latach 1997 – 1999 uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Gdańskim. Związany z rynkiem nieruchomości – absolwent studiów podyplomowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego oraz skarbowo – podatkowych, studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców majątkowych, zarządzania nieruchomościami oraz charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego budynków.

Krzysztof Płachta od 1995 roku pełnił funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach finansowych. Przez długie lata związany z Domem Maklerskim Penetrator S.A., w którym jako Dyrektor Oddziału oraz Prezes Zarządu koordynował funkcjonowanie jednostki oraz czuwał nas sytuacją finansową i prawną przedsiębiorstwa, restrukturyzując je i doprowadzając do znaczącej poprawy sytuacji finansowej firmy. W kolejnych latach związany z takimi firmami, jak Eurotel S.A. oraz Trado S.A., gdzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu. Obecnie zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu w Corent Sp. z o.o. oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji w ACP Sp. z o.o.

Aleksander Sobina

Członek Rady Nadzorczej (powołany 20 grudnia 2019 roku na półtoraroczną kadencję)

Aleksander Sobina jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Gdańsku i został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku. Zdobył bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe podczas pracy zawodowej m.in. w kancelariach prawniczych, Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. w Krakowie oraz podczas współpracy z firmami consultingowymi.

Bogdan Lewicki

Członek Rady Nadzorczej (powołany 8 listopada 2017 roku na trzyletnią kadencję)

Bogdan Lewicki jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Ekonomika Rolnictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W kolejnych latach uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie zdobył bogatą wiedzę w zakresie analizy sprawozdań finansowych, którą w kolejnych latach miał okazję pogłębiać w życiu zawodowym. Ekspert w obszarze wyceny nieruchomości – ukończył podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości, oraz zdobył licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest również absolwentem Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie, na którym uzyskał Diploma in  Business Administration.

Bogdan Lewicki w latach 2002 – 2003 pełnił funkcję Prezesa Pomorskiej Grupy Finansowej w Gdańsku. Jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe związane są między innymi z przedsiębiorstwem handlowym KRIS oraz firmą Nanjing International LTD. Od lat związany jest z rynkiem nieruchomości. Od 1998 roku prowadzi własną firmę jako właściciel Biura Obrotu Nieruchomościami Atut w Gdańsku. Po dzień dzisiejszy oprócz zarządzania własnymi nieruchomościami prowadzi doradztwo w zakresie globalnego e-handlu B2B w segmencie odzieżowym.

Jakub Kleban

Członek Rady Nadzorczej (powołany 8 listopada 2017 roku na trzyletnią kadencję)

Jakub Kleban jest absolwentem wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Uzyskał tytuł Master of Science in Engineering Business Management na Coventry University. Ukończył również studia podyplomowe dotyczące Analizy Biznesowej w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

Jakub Kleban jest doświadczonym managerem działów contact center, odpowiedzialnym za optymalizację procesów obsługi, organizację pracy dużych zespołów oraz zarządzanie jakością i efektywnością biznesową. W przeszłości był związany zawodowo z firmą Transcom Worldwide, gdzie pełnił m.in funkcje Analityka Biznesowego oraz Managera d/s Klientów Kluczowych, będąc odpowiedzialnym za współpracę z najważniejszymi klientami firmy w Polsce. Następnie w firmach Contact Point i Call Center Poland odpowiadał za pracę dwóch, liczących 300 pracowników, centrów operacyjnych, obsługujących klientów zarówno z Polski, jak i z Europy i Stanów Zjednoczonych. Dalsze doświadczenia zdobywał w Departamencie Obsługi Klienta firmy Provident Polska S.A., gdzie zajmował stanowiska związane z zarządzaniem jakością, procesami, a także rozwojem systemów wspomagających obsługę klienta. Obecnie Jakub Kleban zawodowo związany jest z firmą DSV, gdzie pełni funkcję Kierownika Działu Reklamacji.

Włodzimierz Wójcicki

Członek Rady Nadzorczej (powołany 8 listopada 2017 roku na trzyletnią kadencję)

Włodzimierz Wójcicki ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym o specjalizacji fizyka stosowana.

Od 1981 roku związany jest z poligrafią w zakresie składu książek, w tym również elektronicznych. Przyczynił się do wdrożenia w Polsce komputerowego łamania książek, popularyzując nowe podejście wśród wydawców. Przez wiele lat kierował Komisją d/s Wynalazczości Pracowniczej w Zakładach Graficznych w Gdańsku, prowadząc również szkolenia pracowników w zakresie oprogramowania komputerowego składu tekstu. W latach 90. związany był z działalnością naukową na Uniwersytecie Gdańskim, prowadząc zajęcia w zakresie oprogramowania typograficznego oraz redagowania technicznego. Autor publikacji związanych z redagowaniem technicznym i komputerową obróbką książek. Uchwałą Rady Państwa odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wdrażanie technologii informatycznych do poligrafii. W 1990 roku uzyskał nadane przez Urząd Patentowy Świadectwo Autorskie o Dokonaniu Wzoru Użytkowego w zakresie poprawy dokładności obróbki błon fotograficznych w poligrafii. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii, popularyzacji zagadnień informatycznych oraz kierowaniu dużymi zespołami ludzi.