Raport EBI nr 10/2019

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku ze stanowiskiem biegłego, Emitent przekazuje ponownie raport roczny, wskazując że zmiana w stosunku do wcześniej przekazanych informacji dotyczy:

– zmiana daty opublikowania Sprawozdania Zarządu na 15 czerwca 2019

– zmiana nazwy załącznika “Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego” na “Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego”

– dołączenie załączników poświadczających weryfikację dokumentów.

Zarząd Emitenta zaznacza ponadto, że w treści raportu okresowego za rok 2018 r., stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu, nie wprowadzono żadnych zmian.

Podstawa Prawna:

§5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

2019.06.15  UFIN Podgląd sprawozdania Voicetel Communications S.A.

EPW – Sprawozdanie finansowe – Poświadczenie weryfikacji z dnia 2019.06.15 

EPW – Oświadczenie poświadczenie weryfikacji z dnia 2019.06.15

EPW – Sprawozdanie Zarządu poświadczenie weryfikacji z dnia 2019.06.15

Nota do SF za 2018 Voicetel Communications S.A.

Raport Roczny 2018 Voicetel Communications S.A.

Roczne sprawozdanie finansowe 2018 Voicetel Communications S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Voicetel Communications w 2018r.

Sprawozdanie z badania przez BR z SF za 2018r. 

SF 2018 Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 10/2019 na stronie PAP