Raport EBI nr 17/2020

Treść Raportu:

Zarząd spółki Vee SA, dawniej Voicetel Communications SA z siedzibą w Warszawie, dalej “Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dnia 22 października 2020 r. zmiany umowy spółki zależnej dokonanej uchwałą nr 1 z dnia 13 października 2020 r.

Zmiana umowy spółki zależnej dotyczy zmiany nazwy spółki zależnej z Voicetel Development Sp. z o.o. na Vee Center Sp. z o.o.

Zarząd jednocześnie zaznacza, że zmiana nazwy spółki zależnej stanowi kolejny element realizacji strategii na lata 2019-2022, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 22/2019.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 17/2020 na stronie PAP