Raport EBI nr 18/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2019 z dnia 15.07.2019 r. niniejszym podaje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Krzysztofa Płachty i Anny Golec.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

Krzysztof Płachta

Anna Golec 

Treść raportu 18/2019 na stronie PAP