Raport EBI nr 26/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 18 października 2019 r. powziął informację o podpisaniu przez spółkę Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowy w zakresie świadczenia usługi Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem 18 października 2019 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 26/2019 na stronie PAP